Κατασκευαστες
Ενημερωτικο δελτιο

BEVETOL-SPL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G
Κατασκευαστής: ISOMAT
$0.00 χωρίς ΦΠΑ
 

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος-επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, D & G, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ11.1 και T11.2). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο.